Zapisy

Zgłoszenia wyłącznie przez internet do dnia 16 czerwca 2017 r. na stronie:
http://zapisy.ultimasport.pl/285

Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniu imprezy. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych i pełnego pakietu startowego. Brak opłaty startowej.

Rejestracja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie:

  • 25 czerwca 2017 r. w godz. 7:30 – 9:00 w biurze zawodów na stadionie w Osjakowie.,
  • dla mieszkańców Gminy Osjaków 24 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie w godzinach 9.00 – 12.00.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego.