Zgłoszenia wyłącznie przez internet do dnia 4 czerwca 2019 r. na stronie:
http://zapisy.ultimasport.pl/514

Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniu imprezy. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych i pełnego pakietu startowego. Brak opłaty startowej – uczestnictwo w zawodach jest darmowe.

Rejestracja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie:

  • 8 czerwca 2019 r. w godz. 7:00 – 8:00 w biurze zawodów na stadionie w Osjakowie.,

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego.